Gäst på begravning under coronapandemin

Vi genomför fortfarande begravningsceremonier men rekommenderar de gäster som visar minsta tecken på symtom att stanna hemma. Närstående eller andra gäster som tillhör en riskgrupp rekommenderar vi att avstå helt från att närvara vid ceremonin.

Detta gäller vid begravning och minnesstund

Enligt de senaste direktiven får max 50 personer delta vid begravningar som sittande publik. Förutom dessa deltagare kan präst, borgerlig officiant, ceremonivärd, organist och musiker tillkomma. Viktigt är dock att säkerhetsavståndet 1,5 meter hela tiden hålls mellan de som befinner sig i lokalen.

Vid minnesstunder gäller Folkhälsomyndighetens allmänna och särskilda råd men med hänsyn tagen till lokalens begränsningar. Om minnesstunden hålls i hemmiljö eller i Svenska kyrkans egna lokaler gäller maxantalet åtta personer inklusive personal. Äger minnesstunden rum på en restaurang så tillåts det max fyra personer vid varje bord och distansen en meter måste hållas mellan borden. Det gäller oavsett om sällskapet består av fler personer. Avståndet mellan personer i samma sällskap vid samma bord finns det inga regler kring. Restaurangen ansvarar dock för att ge förutsättningarna för att kunna hålla distans om man placeras vid samma bord.

Med omtanke om oss alla

I samband med begravningsceremonin påminner vi anhöriga och gäster om att inte ta varandra i hand och hålla lämpligt avstånd för att undvika beröring med varandra. Vi låter istället kärlek och omtanke förmedlas till de närmast anhöriga genom vår närvaro, de vackra blommorna samt genom de gåvor som lämnats för att hedra den avlidna.

Om du ska gå på begravning och/eller medverka vid minnesstund kan du hitta aktuell information om begravningen samt minnesstunden på våra minnessidor.

De anhöriga kan, om de önskar, välja att direktsända ceremonin. Information om detta förmedlas då via den avlidnas minnessida.

Vill du veta mer om hur vi på Fonus ställer oss till coronaviruset?

Här berättar vi om vilka åtgärder vi vidtagit i samband med coronapandemin.