Gäst på begravning under coronapandemin

Vi genomför fortfarande begravningsceremonier men rekommenderar de gäster som visar minsta tecken på symtom att stanna hemma. Närstående eller andra gäster som tillhör en riskgrupp rekommenderar vi att avstå helt från att närvara vid ceremonin.

Enligt de senaste direktiven får inte fler än 50 personer närvara vid allmänna sammankomster såsom begravningar och minnesstunder. Många anhöriga väljer därför att bara låta familj och närmast anhöriga delta på ceremonin, vilket betyder att du som gäst kan komma att nekas att delta. De anhöriga kan, om de önskar, välja att direktsända ceremonin. Information om detta förmedlas då via den avlidnas minnessida. 

I samband med begravningsceremonin påminner vi anhöriga och gäster om att inte ta varandra i hand och hålla lämpligt avstånd för att undvika beröring med varandra. Vi låter istället kärlek och omtanke förmedlas till de närmast anhöriga genom vår närvaro, de vackra blommorna samt genom de gåvor som lämnats för att hedra den avlidna. 

Om du ska gå på begravning och/eller medverka vid minnesstund kan du hitta aktuell information om begravningen samt minnesstunden på våra minnessidor.