Gäst på begravning under coronapandemin

Vi genomför fortfarande begravningsceremonier men rekommenderar de gäster som visar minsta tecken på symtom att stanna hemma. Närstående eller andra gäster som tillhör en riskgrupp rekommenderar vi att avstå helt från att närvara vid ceremonin.

Detta gäller vid begravning och minnesstund

Från 19 januari gäller följande restriktioner för begravningsceremonier (Observera att lokala avvikelser kan förekomma):

  • Begravningar med både sittande och stående gäster tillåts, oavsett vaccinationsbevis. (Vilket är en skillnad mot allmänna sammankomster i allmänhet).
  • Utan vaccinationsbevis är maxantalet 50 sittande/stående personer. Eventuella sällskap måste delas upp på en maxstorlek om 8 personer. Det är krav på minst 1 meters avstånd mellan sällskapen. 
  • Med vaccinationsbevis är maxantalet 500 personer vid begravning. Eventuella sällskap måste delas upp på en maxstorlek om 8 personer. Det är krav på minst 1 meters avstånd mellan sällskapen. 
  • Lokalens storlek är alltid avgörande för hur många personer som samtidigt kan befinna sig i lokalen.
  • Vid minnesstunder gäller ett maxtak på 50 personer vid uthyrning av platser för privata sammankomster. För restaurang gäller restaurangens regler.

De allmänna råden till vuxna ovaccinerade gäller sedan tidigare: Den som inte är vaccinerad bör hålla avstånd till andra. Man bör som ovaccinerad särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Ovaccinerade bör även undvika alla platser med trängsel i både offentlig och privat miljö.

Med omtanke om oss alla

I samband med begravningsceremonin påminner vi anhöriga och gäster om att inte ta varandra i hand och hålla lämpligt avstånd för att undvika beröring med varandra. Vi låter istället kärlek och omtanke förmedlas till de närmast anhöriga genom vår närvaro, de vackra blommorna samt genom de gåvor som lämnats för att hedra den avlidna.

Om du ska gå på begravning och/eller medverka vid minnesstund kan du hitta aktuell information om begravningen samt minnesstunden på våra minnessidor.

De anhöriga kan, om de önskar, välja att direktsända ceremonin. Information om detta förmedlas då via den avlidnas minnessida.

Vill du veta mer om hur vi på Fonus ställer oss till coronaviruset?

Här berättar vi om vilka åtgärder vi vidtagit i samband med coronapandemin.