Gå till sidans huvudinnehåll

Att vara gäst på en begravning i Svenska kyrkan

En begravning enligt Svenska kyrkans ordning är den vanligaste typen av begravning i Sverige. Idag är 5,8 miljoner personer medlemmar i Svenska kyrkan.

Ceremoni hålls i en kyrka eller ett kapell

Begravningsgudstjänsten hålls av en präst i en kyrka eller ett kapell som ofta är smyckad med blommor och tända ljus. Gudstjänsten innehåller musik, böner och bibelläsning och ceremonin inleds samt avslutas med klockringning.

De närmast sörjande sitter närmast kistan men i övrigt finns inga regler eller riktlinjer. Alla får närvara under ceremonin men är du osäker kan du höra av dig till familjen. Som gäst bör du ta med dig en handbukett till begravningen som sedan läggs vid kistan eller urnan vid defileringen.

Vid en jordbegravning avslutas ceremonin på kyrkogården med att kistan sänks ner i jorden. Om kistan ska kremeras avslutas ceremonin i kyrkan eller kapellet och gravsättningen sker sedan vid ett senare tillfälle.

Minnesstund efter ceremonin

Det är vanligt att man samlas efter ceremonin för en minnestund. Minnesstunden kan hållas i hemmet, på en restaurang eller ett fik, eller i någon av kyrkans församlingsgårdar. Ofta bjuds det på kaffe och något lättare att äta.

Klädsel för gästerna varierar mycket, det är de närstående som bestämmer och ofta framgår önskemålet i dödsannonsen. Om inga speciella önskemål finns är det oftast mörk klädsel som gäller.