Gå till sidans huvudinnehåll

Att vara gäst på en sikhisk begravning

Sikhismen är en av världens yngsta monoteistiska religioner. I Sverige finns cirka 1500 medlemmar.

En sikhisk begravning sker så snart som möjligt efter dödsfallet

Det vanligaste är kremering i en enkel kista. Före kremeringen hålls en sista gudstjänst med sång och bön i krematoriekapellet och de närvarande tar farväl av den avlidna vid öppen kista.

Enligt sikhisk tradition kremeras kroppen med familjen närvarande och under kremeringen kan de sörjande utföra olika ceremonier. När gravsättning skett, vilket oftast är att askan spridits i en flod, sjö eller hav, hålls en ceremoni i den avlidnas hem eller i templet.