Gå till sidans huvudinnehåll

Att vara gäst på en muslimsk begravning

Idag har cirka 200 000 – 500 000 människor i Sverige muslimsk bakgrund. En muslimsk begravning är alltid en jordbegravning och ska ske så snart som möjligt efter dödsfallet, helst inom 48 timmar.

Ceremonin går i enkelhetens tecken

Begravningen inleds med begravningsbön som hålls i moskén eller utomhus vid graven. Om ceremonin sker i en moské ska gästerna ta av sig skorna, men annars är klädseln valfri. Oftast görs ingen blomstersmyckning eller annan dekoration av kistan eller båren. Som gäst ska du därför inte ta med dig någon handblomma.

En muslimsk begravning är alltid en jordbegravning

Efter ceremonin går begravningståget till graven och ingen i sällskapet får gå före kistan eller båren. Som regel följer enbart män den avlidna till graven, även om den avlidna är en kvinna. Kvinnor får besöka graven senare.

Graven är grävd så att kistan kan sänkas med den avlidnas ansikte vänt mot Mecka. Ofta gör man ett tak av brädor innan graven täcks över. Efter nedsänkning och andra riter kan de närvarande ta en handfull jord och hälla på kistan. Även framlagda spadar kan användas. Därefter fylls graven igen så snart som möjligt, oftast av de närvarande muslimerna.

Efter begravningen

Efter begravningsceremonin kan en minnesstund förekomma, oftast då i moské eller liknande lokal. Det är även vanligt att man besöker de närstående en tid efteråt.