Gå till sidans huvudinnehåll

Att vara gäst på en judisk begravning

Judendomen är en av de äldsta kända monoteistiska religionerna. I Sverige bor cirka 20 000 judar, varav ungefär 7000 är medlemmar i en judisk församling.

Begravningen ska ske inom några dagar

En judisk begravning ska ske så snart som möjligt och helst inom 2-3 dagar efter dödsfallet, men får inte genomföras på sabbaten eller judiska helgdagar. Man vänder sig aldrig till någon begravningsbyrå utan den avlidna tas omhand av de judiska församlingarnas begravningsverksamhet och de volontärer som ingår i begravningssällskapet ”Chevra kadisha”.

Ceremonins utformning

Ceremonin leds av en rabbin eller kantor. Kistan är en enkel spånkista, dold av ett bårtäcke, och det förekommer sällan musik och blommor. Judiska begravningar är öppna för alla och det finns ingen klädkod men många klär sig i svart. De manliga begravningsdeltagarna bär huvudbonad.

Jordbegravning är vanligast

Som regel gäller jordbegravning, även om kremering förekommer i undantagsfall. När kistan sänkts i graven kastar släkt och vänner jord på kistan. Efter begravningen samlas de närstående i hemmet och vänner tar med mat åt dem.

De närstående sörjer sedan i tre perioder: sju dagar i djup sorg, 30 dagar för den närmaste familjen och därefter elva månader i mindre djup sorg.