Gå till sidans huvudinnehåll

Att vara gäst på en hinduisk begravning

Hinduismen är en av de äldsta kvarlevande religionerna. I Sverige uppskattas antalet hinduer till cirka 40 000.

Begravningsakten sker i samband med kremation

Begravningsceremonier inom de olika hinduiska traditionerna följer ett likartat mönster. Det vanligaste är kremering som bör ske så snart som möjligt efter dödsfallet, helst inom 24 timmar. Krematoriet dekoreras då med blommor och en bild av den avlidna ställs på ett bord intill kistan. En bramin eller den avlidnas anhöriga utför vissa ceremonier, läser verser ur de heliga skrifterna och reciterar mantran. Sedan håller anhöriga och närstående tal och delar med sig av minnen av den avlidna.

Traditionellt klär de sörjande sig i vita kläder, men i västvärlden går det också bra med svarta kläder.

Minnesstund hålls inom en vecka

Inom en vecka hålls en minnesstund i den avlidnas hem eller hos någon anhörig. Då dekoreras ett altare med bilder och religiösa symboler, det hålls tal och delas ut vegetarisk mat.