Gå till sidans huvudinnehåll

Att vara gäst på begravning i en frikyrka

Idag tillhör cirka 250 000–300 000 personer i Sverige ett frikyrkligt samfund. De frikyrkliga samfunden – eller frikyrkorna – är kristna samfund som verkar i en protestantisk tradition.

Begravningen följer frikyrkans handbok och familjens traditioner

En person som begravs inom en frikyrka har i princip alltid en koppling till församlingen, men alla är välkomna att delta i ceremonin. Varje frikyrka har sin egen handbok för begravning, men de flesta följer i stort sett samma ordning och tradition som Svenska kyrkan. Musik är ett viktigt inslag precis som bibelläsning och böner.

Utöver den kyrkliga traditionen har familjens önskemål och kulturella traditioner vikt för hur begravningen utformas. Traditionerna inom frikyrkorna skiljer sig åt beroende på var i landet man befinner sig. På en del orter är det mindre vanligt med gravsättning medan det på andra orter är vanligt att hela familjen eller till och med hela begravningssällskapet, följer med och ser kistan sänkas ner i graven.

Ta gärna med dig en handblomma

Som gäst bör du ta med dig en handblomma som kan läggas på kistan eller vid urnan under ceremonin. Om det finns några speciella önskemål kring klädsel brukar det framgå i dödsannonsen.