Vad innehåller Vita Arkivet?

Vita Arkivet är din sista önskan som kan fyllas i för att dina anhöriga ska slippa undra vad du hade velat. I Vita Arkivet kan du bland annat skriva hur du önskar att din begravningsceremoni ska utformas och var du vill begravas, vad som ska hända med dina personliga tillhörigheter och ditt husdjur när du inte längre finns, och om du har några försäkringar eller andra viktiga papper som dina anhöriga bör känna till. Det går också att bifoga upp till fem stycken egna bilagor om det finns något mer du vill att de ska veta.

Logga in i Vita Arkivet

Vita Arkivet är en kostnadsfri tjänst som finns digitalt och i pappersform. Vita Arkivet loggar du enkelt in i med BankID.

Skapa konto Logga in

Om du fördrar att fylla i ett tryckt exemplar kan du hämta det på din närmaste Fonusbyrå.

Tillbaka