Hur vet man om någon har Vita Arkivet?

När man fyller i Vita Arkivet i pappersform får man ett visitkort där man kan ange var Vita Arkivet förvaras. Antingen har den avlidna sparat sitt ifyllda Vita Arkiv på en säker plats i hemmet, eller så finns det förvarat hos oss på Fonus. Det kan också finnas ett digitalt Vita Arkiv som vi på Fonus kan ge tillgång till.

Om ni är osäkra på om den avlidna fyllt i Vita Arkivet kan ni kontakta er närmaste begravningsbyrå, så kan vi hjälpa till att ta reda på det.

Behöriga till Vita Arkivet

Alla uppgifter i Vita Arkivet omfattas av tystnadsplikt, vilket innebär att vi inte lämnar ut uppgifter till obehöriga. De som har behörighet är:

  • Dödsboet.
  • Personerna som ordnar begravningen.
  • Den som angetts som kontaktperson i den avlidnas Vita Arkiv.

Oavsett om ni väljer oss på Fonus som begravningsbyrå, så är det alltid bra att undersöka om den avlidna har fyllt i Vita Arkivet.

Kontakta närmaste begravningsbyrå
Tillbaka