Hur får anhöriga veta att det finns ett Vita Arkiv när jag avlider?

Även om du inte själv har meddelat dina anhöriga om att ett Vita Arkiv finns så kommer dödsboet att informeras om det när dödsdatumet har registrerats. De anhöriga får då kontakta Fonus för att få ta del av innehållet i Vita Arkivet.

Du kan även ange e-postadresser till de personer du vill ska veta att det finns ett Vita Arkiv. Vi skickar då en digital version av dödsbobrevet direkt till de angivna e-postadresserna. 

Kontakta närmaste begravningsbyrå
Tillbaka