Hur får anhöriga veta att det finns ett Vita Arkiv när jag avlider?

Även om du inte själv har meddelat dina anhöriga om att ett Vita Arkiv finns så kommer dödsboet att informeras om det när dödsdatumet har registrerats. De anhöriga får då kontakta Fonus för att få ta del av innehållet i Vita Arkivet.

Tillbaka