Hur får anhöriga veta att det finns ett Vita Arkiv när jag avlider?

Även om du inte själv har meddelat dina anhöriga om att ett Vita Arkiv finns, så kommer dödsboet att informeras om det när dödsdatumet har registrerats hos SPAR. De anhöriga får då kontakta Fonus för att få ta del av innehållet i Vita Arkivet.

Du kan även ange e-postadresser till de personer som du vill ska veta att det finns ett Vita Arkiv. Vi skickar då en digital version av dödsbobrevet direkt till de angivna e-postadresserna. 

Skapa konto Logga in
Tillbaka