Finns Vita Arkivet på flera språk?

I dagsläget finns det digitala Vita Arkivet bara på svenska, men Vita Arkivet finns på finska i pappersform. Om du önskar ett Vita Arkiv på finska kan du kontakta din närmaste Fonus begravningsbyrå.

Kontakta närmaste begravningsbyrå
Tillbaka