Är Vita Arkivet juridiskt bindande?

Vita Arkivet är inte juridiskt bindande. Dock är det rekommenderat att följa önskemålen så långt det är möjligt.

Skapa konto Logga in

Vill du veta mer om Vita Arkivet?

Du kan läsa mer om Vita Arkivet här.

Tillbaka