Vilka får komma på minnesstunden?

Det är de anhöriga som bestämmer vilka som ska bjudas på minnesstunden. Vanligtvis bjuds alla som deltar vid begravningsceremonin, men ibland är minnesstunden endast till för de allra närmsta. Vilka som är inbjudna till minnesstunden brukar skrivas i dödsannonsen eller på den avlidnas minnessida.

Tillbaka