Vem betalar för en begravning?

Begravningsavgiften, som alla folkbokförda i Sverige betalar, täcker kostnader för kremation, gravsättning, gravplats under 25 år på allmän begravningsplats och vissa transporter. Om den avlidna är medlem i Svenska kyrkan har denna betalat en kyrkoavgift som täcker kostnaderna för begravningsceremoni, präst, organist och kistbärare.

Det är vanligtvis kommunen eller landstinget som står för kostnaden av omhändertagandet och förvaring fram till dess att begravningsbyrån hämtar den avlidna för kistläggning och svepning. Men ibland kan transportavgifter tillkomma och det gäller främst transporter från äldreboenden och sjukhem.

Resten av begravningskostnaderna betalar dödsboet med de tillgångar som finns kvar efter den avlidna. Det är kostnader för exempelvis kista eller urna, blommor, programkort, dödsannons och begravningsbyråns arbete.

Ibland har den avlidna en livförsäkring eller begravningsförsäkring där det finns pengar avsatta för begravningskostnader. Det kan också finnas hemförsäkring eller andra försäkringar och medlemskap som täcker vissa delar av kostnaderna. Därför kan det vara bra att göra en Försäkringsinventering Dödsbo.

Om tillgångarna i dödsboet inte räcker till för alla skulder prioriteras begravningskostnaderna. Skulle det vara så att pengarna ändå inte räcker går det att ansöka om ekonomisk hjälp hos kommunen.

Tillbaka