Vad är Mina sidor?

Mina sidor är dina personliga sidor där du loggar in för att se och få tillgång till:

 • Påbörjade planeringar i vår begravningsplanerare.
 • Information om bokade möten med oss.
 • Digital kundmapp där vi samlar allt kring en pågående begravningsplanering, inklusive påskrivna avtal och dokument. Här finns också tillgång till en gemensamhetsyta för de som planerar begravningen tillsammans.
 • Översikt över fakturor.
 • Samlad information från tidigare begravningar som vi har fått förtroendet att hjälpa till med (sparas i 7 år).
 • Övrig information från oss.
Logga in på Mina sidor

Spara och skicka in en begravningsplanering

Om ni har påbörjat en begravningsplanering via vår begravningsplanerare, och valt att spara den, kan du logga in på Mina sidor för att återuppta planeringen. Du loggar också in på Mina sidor för att skicka in den till oss.

Tillgång till digital kundmapp och gemensamhetsyta

Efter att ni har haft ett planeringsmöte med oss och skrivit på avtalet, kan ni komma åt en digital sammanställning av er pågående begravningsplanering via Mina sidor. Här visar vi:

 • En tydlig tidslinje på vad som händer när.
 • Val ni har gjort kring begravningen såsom kista/urna och blommor.
 • Påskrivna avtal och dokument.
 • Er kundrådgivare och hens kontaktuppgifter.
 • Annan viktig information som kan vara bra att ta del av i samband med att någon avlider.

Medplanerare

Den digitala sammanställningen och gemensamhetsytan visas alltid på Mina sidor för den som står som ansvarig för planeringen. Den som är ansvarig kan be kundrådgivaren att lägga till en eller flera medplanerare, så att även dessa kan få tillgång till den digitala kundmappen och gemensamhetsytan.

Gemensamhetsyta

Gemensamhetsytan är endast till för er som planerar begravningen och kundrådgivaren kan inte ta del av det som dokumenteras där. Gemensamhetytan bygger på en checklista där ni kan:

 • Få överblick över olika saker som kan vara bra att göra i samband med ett dödsfall.
 • Skriva kommentarer på de olika punkterna för att enkelt samla och dela information med varandra.
 • Klarmarkera uppgifter som är färdiga.
 • Ta bort punkter som inte är aktuella för er.
Logga in på Mina sidor
Tillbaka