Finns det miljövänliga kistor och urnor?

Vi på Fonus har tagit fram miljövänliga kistor och urnor så att våra kunder kan göra ett hållbarare val. Våra miljökistor och miljöurnor är skonsamma mot miljön och har utvecklats utifrån en helhetssyn som inkluderar utsläpp vid tillverkningen, materialval, kemikalier och långsiktig miljöpåverkan.

Eftersom det inte finns någon oberoende part som certifierar eller miljömärker kistor och urnor så har Fonus valt att följa Svanens möbelkriterier. I flera avseenden väljer vi att gå längre och sätta striktare miljökrav än vad Svanens kriterier förordar.

Tillbaka