Vad är en Försäkringsinventering?

En Försäkringsinventering Dödsbo är en tjänst som utförs åt dödsboets räkning där vi, tillsammans med vår samarbetspartner Cynk, undersöker och utreder om den avlidna hade några försäkringar som de anhöriga inte känner till. Det kan till exempel vara privata försäkringar från arbetsgivare eller genom medlemskap i fackförbund.

Det är inte bara i samband med ett dödsfall som en försäkringsinventering kan göras. En Försäkringsinventering Privat kan beställas av dig som vill få en överblick över ditt försäkringsinnehav, för att se om det behövs göras några förändringar i ditt befintliga försäkringsskydd.

Vill ni göra en Försäkringsinventering?

Vi hjälper gärna till att beställa en Försäkringsinventering Dödsbo eller Försäkringsinventering Privat. Välkommen att kontakta oss på Fonus!

Hitta er lokala Fonusbyrå
Tillbaka