Vad är begravningsavgiften?

Alla som vid dödsfallet var folkbokförda i Sverige erhåller utan kostnad de tjänster som omfattas av den så kallade begravningsavgiften. Begravningsavgiften bekostar bland annat rätt till gravplats i 25 år, kremering och lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

Begravningsavgifter är en skatt som betalas på samma sätt som kommunalskatten. Hur stor den är varierar mellan landets kommuner och församlingar, men den genomsnittliga begravningsavgiften inkomstår 2021 var 0,253 procent.

Tillbaka