Hur flaggar man vid begravning?

Vid begravning flaggar man på halv stång dagen för jordfästning. Flaggan hissas då i topp och sänks direkt ner en tredjedel av flaggstångens längd, så att kortsidan av flaggan är på två tredjedelar av flaggstångens höjd. Om det är en fasadstång ska flaggan halas ner till mitten av stången. En vimpel hissas aldrig på halv stång. När begravningen är slut hissas flaggan i topp för att därefter halas ner.

Skulle det vara så att flaggning på halv stång infaller samma dag som en allmän flaggdag går flaggning på halv stång före.

Tillbaka