Vad finns det för regler kring bouppteckning?

Inom tre månader från dödfallet måste en bouppteckningsförrättning hållas och därefter ska en bouppteckning göras. Inom ytterligare en månad måste bouppteckningen skickas in till Skatteverket för registrering.

En bouppteckning får inte göras på egen hand av dödsbodelägare, utan kräver två utomstående förrättningsmän med juridiskt ansvar. Vilka man väljer att ta hjälpa av är valfritt, men eftersom det är viktigt att bouppteckningen görs korrekt är det klokt att anlita en jurist inom området.

Vill ni ha hjälp med bouppteckning?

Vi samarbetar med Familjens Jurist som kan hjälpa till med bland annat bouppteckning. 

Besök Familjens Jurist
Tillbaka