Vad är en bouppteckning?

En bouppteckning är en del av dödsboavvecklingen där man gör en sammanställning av dödsboet. Sammanställningen innehåller tillgångar, skulder, dödsbodelägare och eventuellt testamente.

Enligt lag måste man upprätta en bouppteckning när någon avlidit. Den måste påbörjas inom tre månader efter dödsfallet och sedan ska den registreras hos Skatteverket.

Önskar ni hjälp med bouppteckning?

Vår samarbetsparter Familjens Jurist erbjuder familjejuridiska tjänster och kan bland annat hjälpa till med bouppteckning.

Besök Familjens Jurist
Tillbaka