Finns det några restriktioner kopplade till covid-19 att tänka på vid begravningar?

Folkhälsomyndigheten har tagit beslut om att vaccinationsbevis inte behöver visas vid begravningsceremoni! (Begravning utomhus berörs inte av denna skrivning)

Från 1 december 2021 gäller följande restriktioner för ceremonier inomhus med anvisade platser då deltagarantalet är över 100 personer:

  • En meters avstånd åt samtliga håll mellan människor och/eller sällskap om maximalt 8 personer när det är fler än 100 personer närvarande.

Detta beslut innebär att det inte längre är krav på att uppvisa vaccinationsbevis vid begravningar inomhus utan det är avståndsregeln ovan som gäller.

Minnestunder är privata sammankomster och omfattas inte av dessa restriktioner. För minnesstunder på restaurang gäller restaurangens regler.

Observera att lokala avvikelser kan förekomma.

Tillbaka