Vem ersätter en skadad eller stulen gravsten?

Gravstenen är gravrättsinnehavarens egendom och ansvar, vilket innebär att det är gravrättsinnehavaren som i normalfallet får bekosta reparation av en skadad sten eller skaffa en ny sten om det behövs. Om det handlar om vandalisering av flera gravar på begravningsplatsen kan begravningshuvudmannens/kyrkogårdsförvaltningens försäkring ersätter skada på gravvård. Skadegörelse på gravplats och gravsten rubriceras som brott mot griftefrid och ska polisanmälas.

Tillbaka