Hur lång tid tar det att få en gravsten på plats?

Efter att ni har bestämt er för hur stenen ska se ut och fått tillstånd att sätta upp den av kyrkogårdsförvaltningen, kan gravstenen börja tillverkas. Produktionen av stenen inklusive transport till kyrkogården/montören tar cirka åtta veckor. Monteringen sker sedan normalt inom en vecka efter det. Under vinterhalvåret kan monteringen ta längre tid på grund av snö och/eller tjäle i marken.

Tillbaka