Hur kompletterar vi en gravsten?

Om det finns en befintlig gravsten som ska användas går det att komplettera den. När texten kompletteras kan den tidigare texten och dekorer behöva renoveras. En gravsten utstår nämligen sol och andra väderförhållanden vilket kan bleka eller missfärga den. Den befintliga texten brukar därför ses över för att skillnaden mellan gammalt och nytt inte ska bli för stor. I samband med det rengörs också stenen.

Om textytan på stenen är full går det oftast ändå att göra plats för ett nytt namn. Ett sätt är att slipa om stenen och börja om från början, eller återgravera alla namn i en mindre textstorlek. Ett annat alternativ är att använda stenens baksida eller kanter. Ytterligare ett sätt kan vara att lägga en ny sten intill den gamla.

När texten kompletteras kan tidigare text och dekor renoveras för att skillnaden mellan nytt och gammalt inte ska bli för stor. I samband med renoveringen rengörs även hela stenen.

Vill ni beställa en textkomplettering?

Om ni vill komplettera en befintlig sten med ny text och/eller dekor, så hjälper vi på Fonus gärna till. Vi erbjuder alla ett kostnadsfritt gravstensmöte oavsett om ni har planerat begravningen med oss eller inte.

Ni kan enkelt boka ett videomöte eller telefonmöte med någon av våra gravstensspecialister direkt på vår hemsida. Föredrar ni att ha mötet på en av våra begravningsbyråer går det självklart också att ordna.

Boka gravstensmöte Hitta närmaste begravningsbyrå

Börja utforma gravstenen själva

I vår gravstensplanerare kan ni inspireras av de valmöjligheter som finns kring modell, stensort, bearbetning, dekor, typsnitt och textbearbetning. Ni kan också se exempel på olika stenar med olika utformningar.

I verktyget går det även att skapa en skiss på hur ni önskar att stenen ska se ut. Skissen kan sedan användas som underlag i möte med oss.

Utforma gravsten
Tillbaka