Hur kompletterar vi en gravsten?

Om det finns en befintlig gravsten som ska användas går det att komplettera den. När texten kompletteras kan den tidigare texten och dekorer behöva förbättras eller renoveras. En gravsten utstår nämligen sol och andra väderförhållanden vilket kan bleka och missfärga den. Den befintliga texten brukar därför ses över för att skillnaden mellan gammalt och nytt inte ska bli för stor. I samband med det kan stenen också behöva rengöras.

Om textytan på stenen är full går det att göra plats för ett nytt namn. Ett sätt är att slipa om stenen och börja om från början, eller återgravera alla namn i en mindre textstorlek. Ett annat alternativ är att använda stenens baksida eller kanter. Ytterligare ett sätt är att lägga en ny sten intill den gamla.

Om ni önskar göra en komplettering på en gravsten är ni alltid välkomna att kontakta våra gravstensspecialister så hjälper vi er.

Tillbaka