Hur beställer jag en gravsten?

Om du vill beställa en gravsten hjälper vi på Fonus gärna till. Enklast är att du kontaktar din lokala Fonusbyrå för att boka ett personligt möte där ni tillsammans tittar på vårt stenutbud.

När du har bestämt dig för hur stenen ska se ut görs en ritning på gravstenen och ett köpeavtal upprättas och skrivas under. Därefter behöver du (gravrättsinnehavaren) ansöka om tillstånd hos kyrkogårdsförvaltning för att få sätta upp stenen. Tillsammans med din ansökan skickar du med ritningen. När ansökan godkänts kan skickas beställningen till stentillverkaren som sedan skickar den för montering på den bestämda gravplatsen.

Tillbaka