Vilka gravalternativ finns för aska?

Efter kremering finns det olika alternativ för gravsättning av askan. Dessa är:

  • Urngrav – jordgrav avsedd endast för urnor.
  • Kistgrav – jordgrav som ursprungligen är avsedd för kistor.
  • Kolumbarium – gravvalv med nischer där urnan förvaras i.
  • Urnkammare – gravrum för en eller flera askurnor som oftast är beläget under jord.
  • Minneslund –anonymt gravplatsområde där askan strös eller grävs ner.
  • Askgrav – gravplatsområde där askan grävs ner och markeras med exempelvis en namnplatta.
  • Askgravlund – gravplatsområde där askan grävs ner utan att platsen markeras, utan namnet anges på en annan plats.
  • Utströende av askan på annan plats än begravningsplats (tillstånd behövs från Länsstyrelsen).

Har ni några frågor om gravsättning?

Vi på Fonus hjälper gärna till att svara på era frågor. Varmt välkommen att kontakta er lokala begravningsbyrå.

Hitta er lokala Fonusbyrå
Tillbaka