Vilka gravalternativ finns för aska?

Efter kremering finns det olika alternativ för gravsättning av askan. Dessa är:

  • Urngrav – jordgrav avsedd endast för urnor.
  • Kistgrav – jordgrav som ursprungligen är avsedd för kistor.
  • Kolumbarium – gravvalv med nischer där urnan förvaras i.
  • Urnkammare – gravrum för en eller flera askurnor som oftast är beläget under jord.
  • Minneslund –anonymt gravplatsområde där askan strös eller grävs ner.
  • Askgrav – gravplatsområde där askan grävs ner och markeras med exempelvis en namnplatta.
  • Askgravlund – gravplatsområde där askan grävs ner utan att platsen markeras, utan namnet anges på en annan plats.
  • Utströende av askan på annan plats än begravningsplats (tillstånd behövs från Länsstyrelsen).
Tillbaka