Vem bestämmer över en gravplats?

Det är gravrättsinnehavaren som bestämmer över en gravplats. Gravrättsinnehavare kan vara en eller flera personer och om det finns särskilda skäl kan även en juridisk person vara det. Uppgift om vem som är inskriven som gravrättsinnehavare går att få reda på genom den lokala kyrkogårdsförvaltningen.

Gravrättsinnehavaren har både rättigheter och skyldigheter. Det är gravrättsinnehavaren som bestämmer vem som får gravsättas inom gravplatsen och även förse gravplatsen med en gravsten. Men gravrättsinnehavaren är också skyldig att ta hand om gravplatsen och se till så att gravanordningen inte utgör en säkerhetsrisk.

Tillbaka