Kan en person begravas var som helst?

I Sverige finns det regler som kontrollerar var gravsättning får ske. Gravsättning av kista får endast ske på en allmän eller enskild begravningsplats, men det finns andra möjligheter för askan. Om man önskar att strö askan på en annan plats, till exempel över öppna vatten eller i naturen, kan man söka tillstånd för det hos länsstyrelsen.

Kontakta närmaste begravningsbyrå
Tillbaka