Hur länge kan man vänta med kremering efter dödsfallet?

Enligt Begravningslagen ska kremering ske så snart som möjligt, men senast en månad efter dödsfallet. Vanligtvis sker kremeringen någon eller några dagar efter begravningsceremonin. Gravsättning ska därefter ske inom ett år från kremeringen.

Tillbaka