Kan vi göra hela planeringen digitalt?

Eftersom det finns olika lokala förutsättningar kring exempelvis transporter, minnesstunder och ceremoniplats, kan ni inte göra en fullständig planering i begravningsplaneraren. När ni skickat in en planering kommer vi därför att kontakta er för att slutföra den genom att boka in er på ett möte med en av våra kundrådgivare.

Börja planera hemifrån
Tillbaka