Vad ska barn ha på sig på en begravning?

Barn och ungdomars kläder behöver inte följa samma klädkod som vuxna har vid en begravning. De kan ha på sig kläder de känner sig fina i.

Tillbaka