Vilken sida ska jag sitta på under begravningsceremonin?

Inom Svenska kyrkan och andra samfund är det vanligt att familj och släkt sitter på en sida i kyrkan eller kapellet, och att vänner samt bekanta sitter på den motsatta sidan. Vilken sida som är "anhörigsidan" varierar mellan olika kyrkor och kapell. På de flesta håll i Sverige är den högra sidan sett bakifrån "anhörigsidan", men säkrast är att kontrollera det med begravningsbyrån eller vaktmästaren.

Kontakta närmaste begravningsbyrå

Familjen väljer själva hur de vill ha det

Även om det finns en tradition och sed så måste inte den inte följas. Många gånger, om det är små sällskap, väljer familjen i samråd med begravningsbyrån att alla, både familj, släkt, vänner och bekanta, sitter tillsammans på samma sida i kyrkan. Är det många släktingar men få vänner kanske man väljer att anhöriga sitter på båda sidornas främre bänkar, med vännerna bakom.

Tillbaka