Ska jag skriva tackkort efter begravningen?

Enligt tradition tackar inte gästerna för begravningen genom tackkort eller tacktal. Det är familjen till den som begravs som tackar gästerna för att de hedrat den avlidnas minne med sin närvaro och eventuella gåvor som de gett. De anhöriga brukar också skriva och tacka för kondoleanser som de fått i form av blommor och hälsningar.

Tacken ska formellt ges inom en månad efter begravningen, men det är acceptabelt att det kan dröja då de sörjande kanske inte orkar så snart.

Tillbaka