Vem ska betala för begravningsblommorna, dödsboet eller de anhöriga?

Extra dekorationer i kyrkan/kapellet vid begravningen och bordsdekorationer vid minnesstunden räknas som begravningskostnad och betalas av dödsboet. Likaså får dekorationen på kistan anses som en del av kistan och därmed också bli en begravningskostnad.

Blommor som efterlevande ger den avlidna i samband med begravningen, kransar och buketter försedda med band eller kort med givarens namn, ska däremot inte bekostas av dödsboet utan av den enskilde givaren. Är samtliga dödsbodelägare överens om att även kransar och buketter ska betalas av dödsboet går det att låta även dessa vara ”begravningskostnad”. Det är vanligt om dödsboet är okomplicerat och exempelvis består av efterlevande maka/make och kanske något enstaka gemensamt barn.

Tillbaka