Bukett - Skir brudslöja

En generös bukett med brudslöja bunden som ett blomstermoln dekorerat med vita rosor.

(Bilden visar en bukett i storlek mellan)

Pris:

Bukett liten, 1 195 kr

Bukett mellan, 1 495 kr

Bukett stor, 1 870 kr

Recept baserat på bukett i storlek mellan:

Brudslöja, 12 á 50 kr

Rosor, 6 á 45 kr

Kvistrosor, 5 á 75 kr

Arbete och bindställe, 350 kr