Iframe

Programkort vid begravningen kallas ibland också tryckta program, agendor eller psalmkort. De ger både begravningsgäster och anhöriga information om vad som sker under begravningsceremonin och gör att det blir lättare att följa med i ceremonin.

Programmen blir också ett minne från begravningen som den som vill kan spara. Även för de som saknade möjlighet att själva komma till begravningen uppskattar ofta att få ett programkort som minne.

Begravningsbyrån kan hjälpa dig att utforma och trycka korten och ser till att de delas ut på begravningsdagen.

Innehåll och form

Ett programkort kan utformas fritt efter tycke och smak. I ett dubbelvikt kort kan ordningen i begravningsceremonin beskrivas på mittuppslaget och många gånger skriver man också ut sångerna, om de får plats.

Framsidan kan innehålla den avlidnes namn, födelse- och dödsdatum, dag och plats för begravningsceremonin. Även namnen på de medverkande bör anges: präst, kyrkomusiker, solist, värdpar, begravningsbyrå samt plats för minnesstunden.