Från skygg till trygg

Cassandra är en liten svanslös hona som förmodligen är född och uppvuxen ute i ett ödehus där hon bott tillsammans med 22 andra katter i en kattkoloni.

Katter som föds och växer upp ute i kolonier är väldigt skygga för människor. Så när Cassandra och de andra katterna blev omhändertagna var de i stort behov av veterinärvård och socialisering. Under fyra månader fick Cassandra bo i ett jourhem och under den tiden gick hon från att vara skygg och rädd till nyfiken och trygg! Nu är hon äntligen i sitt för-alltid-hem där hon får all den värme och kärlek hon förtjänar efter en tuff start i livet.