Begravningsförsäkring

Om Fonus begravningsförsäkring

En begravningsförsäkring tecknar du för att veta att det finns pengar avsatta för din begravning. Det ger större valfrihet och skapar trygghet för dina närstående. Försäkringen bör även täcka bouppteckning, eventuell gravsten och framtida vård av graven. Pengarna öronmärks för detta ändamål, vilket skapar trygghet för dig och dina nära.

För att du ska hitta ett alternativ som passar dig finns Fonus Begravningsförsäkring i två versioner; Fast och Flex. Gemensamt för båda alternativen är att:

 • De historiskt sett givit högre ränta än banken
 • Du kan teckna dem i en hög ålder
 • De utbetalas alltid, oberoende av ålder och andra försäkringar
 • Eventuellt överskott går tillbaka till dödsboet/insatt förmånstagare
 • De är inkomstskattefria vid utbetalning
 • Du är garanterad en grundränta, för närvarande 1,5 %

Begravningsförsäkring fast

Vill du att din begravningsförsäkring ska uppgå till ett i förväg fastställt belopp? Vill du bara betala en låg summa varje månad? Då väljer du Fonus Begravningsförsäkring, Fast.

 • Försäkringen kan tecknas upp till 80 år
 • Premien betalas till dess att du fyller 90 år
 • Du är skyddad med ett bestämt belopp från första dagen
 • Du avsätter inget större engångsbelopp direkt

Det lägsta försäkringsbeloppet du kan teckna är 50 000 kronor.
Hälsoförklaring krävs.

Här kan du se din premie:

 Månadspremie i kronor, Fonus Begravningsförsäkring, typen fast med försäkringsbelopp på 50 000 kr
Ålder, år Premie,
SEK/månad
20 71
21 72
22 73
23 74
24 75
25 76
26 77
27 79
28 80
29 81
30 83
31 84
32 86
33 87
34 89
35 91
36 93
37 95
38 96
39 99
40 101
41 103
42 105
43 108
44 110
45 113
46 116
47 118
48 122
49 125
50 128
51 132
52 136
53 140
54 144
55 148
56 153
57 158
58 164
59 170
60 176
61 182
62 190
63 197
64 206
65 214
66 224
67 235
68 246
69 259
70 273
71 288
72 305
73 323
74 344
75 367
76 394
77 424
78 459
79 499
   

Begravningsförsäkring flex

Vill du själv bestämma när och hur länge du betalar din premie? Har du ännu inte fyllt 89 år? Då väljer du Fonus Begravningsförsäkring, Flex.

 • Försäkringen kan tecknas upp till 89 år
 • Ingen hälsoförklaring krävs
 • Du bestämmer själv hur hög premien ska vara (lägst 400 kronor/månad)
 • Du bestämmer själv hur ofta (minst 1 gång/månad) och hur länge du vill betala din premie
 • Din försäkring bygger på inbetalda premier + återbäringsränta. Ju mer du betalat in, desto högre försäkringsbelopp!

Hämta/beställ broschyr

broschyr_forsakring_1320.pdf (3,1 MB) 
Broschyr begravningsförsäkring

ansokan_begravningsforsakring.pdf (1 MB) 
Ansökan begravningsförsäkring

Beställ broschyr om Fonus Begravningsförsäkring inkl. ansökningshandlingar.
(Fonus e-butik öppnas i eget fönster)

Ansök om Fonus begravningsförsäkring

Fyll i formuläret här.

/* */