Begravningsförsäkring

Om Fonus begravningsförsäkring

En begravningsförsäkring tecknar du för att veta att det finns pengar avsatta för din begravning. Det ger större valfrihet och skapar trygghet för dina närstående. Försäkringen bör även täcka bouppteckning, eventuell gravsten och framtida vård av graven. Pengarna öronmärks för detta ändamål, vilket skapar trygghet för dig och dina nära.

För att du ska hitta ett alternativ som passar dig finns Fonus Begravningsförsäkring i två versioner; Fast och Flex. Gemensamt för båda alternativen är att:

 • De historiskt sett givit högre ränta än banken
 • Du kan teckna dem i en hög ålder
 • De utbetalas alltid, oberoende av ålder och andra försäkringar
 • Eventuellt överskott går tillbaka till dödsboet/insatt förmånstagare
 • De är inkomstskattefria vid utbetalning
 • Du är garanterad en grundränta, för närvarande 1,5 %

Begravningsförsäkring fast

Vill du att din begravningsförsäkring ska uppgå till ett i förväg fastställt belopp? Vill du bara betala en låg summa varje månad? Då väljer du Fonus Begravningsförsäkring, Fast.

 • Försäkringen kan tecknas upp till 80 år
 • Premien betalas till dess att du fyller 90 år
 • Du är skyddad med ett bestämt belopp från första dagen
 • Du avsätter inget större engångsbelopp direkt

Det lägsta försäkringsbeloppet du kan teckna är 50 000 kronor.
Hälsoförklaring krävs.

Här kan du se din premie:

Månadspremie i kronor, Fonus begravningsförsäkring, typen fast med försäkringsbelopp på 50 000 kr
Ålder Premie
20 79
21 80
22 81
23 83
24 84
25 85
26 87
27 88
28 89
29 91
30 93
31 94
32 96
33 98
34 100
35 102
36 104
37 106
38 108
39 110
40 112
41 115
42 118
43 120
44 123
45 126
46 129
47 132
48 136
49 139
50 143
51 147
52 151
53 156
54 161
55 166
56 171
57 177
58 183
59 189
60 196
61 204
62 212
63 220
64 230
65 240
66 251
67 262
68 275
69 289
70 305
71 322
72 340
73 361
74 384
75 411
76 440
77 474
78 513
79 558

Begravningsförsäkring flex

Vill du själv bestämma när och hur länge du betalar din premie? Har du ännu inte fyllt 89 år? Då väljer du Fonus Begravningsförsäkring, Flex.

 • Försäkringen kan tecknas upp till 89 år
 • Ingen hälsoförklaring krävs
 • Du bestämmer själv hur hög premien ska vara (lägst 400 kronor/månad)
 • Du bestämmer själv hur ofta (minst 1 gång/månad) och hur länge du vill betala din premie
 • Din försäkring bygger på inbetalda premier + återbäringsränta. Ju mer du betalat in, desto högre försäkringsbelopp!

Hämta/beställ broschyr

broschyr_forsakring_1320.pdf (3,1 MB) 
Broschyr begravningsförsäkring

ansokan_begravningsforsakring.pdf (1 MB) 
Ansökan begravningsförsäkring

Beställ broschyr om Fonus Begravningsförsäkring inkl. ansökningshandlingar.
(Fonus e-butik öppnas i eget fönster)

Ansök om Fonus begravningsförsäkring

Fyll i formuläret här.