Tackkort

Om tackkort

Det brukar höra till god ton att tacka för kondoleansen, blommorna och minnesgåvorna till begravningen eller annan visad uppmärksamhet i samband med ett dödsfall och begravning. Ibland kan ett telefonsamtal vara tillräckligt eller några ord nästa gång man träffas.

Vill man sända ett tackkort som ett bevis på den närmast anhöriges eller de anhörigas uppskattning kan det utformas formellt eller mer fritt beroende på både mottagare och avsändare.  Du hittar exempel på formuleringar under länken Texter på tackkort ovan.

Texter på tackkort

Här är några kompletta förslag för texter på tackkort. Längre ner finns ett antal förslag på textdelar som kan kombineras på olika sätt utifrån dina önskemål.

  • För allt vänligt deltagande i min stora sorg framföres härmed mitt varma tack.
  • Tack för all omtanke som visats oss i vår sorg. Tack också för personligt engagemang, alla blommor och minnesgåvor som har bidragit till att hedra minnet av NN, vår mamma (pappa, moster, kära).
  • Ett varmt tack för alla bevis på vänlighet
    och deltagande i min stora sorg samt för alla vackra blommor.
  • Tack snälla du för din omtanke och för blommorna till pappas begravning.
  • Tack för blommorna och omtanken vi fick när mamma dog. Vi uppskattar verkligen din vänskap och ditt engagemang.

Textdelar som du kan sätta ihop till ett lämpligt meddelande

DEL I
För allt vänligt deltagande …
För den vackra blomstergärden (de vackra blommorna) (och alla minnesgåvor) …
För visad vänlighet och omtanke …
För all vänlighet och visat deltagande …
För visad vänlighet och (allt) deltagande…
För visad vänlighet och varmt deltagande…
För visad omtanke och för alla blommor och minnesgåvor…
Ett varmt tack för alla bevis på vänlighet
och deltagande …

DEL II
…i min (vår) (stora) sorg,
…i sorgen vid NN:s bortgång,
…i sorgen efter NN,
…för minnesgåvor samt alla vackra 
    blommor vid båren,
…som visats oss i vår stora sorg 
…i min (vår) stora sorg samt för alla 
    vackra blommor (den vackra
    blomstergärden)

DEL III
…framföres (härmed)
…framför (jag, vi)
…ber jag (vi) att få framföra
…vill jag (vi) framföra
…får jag (vi) framföra

DEL IV
…mitt (vårt) varma tack.
…ett varmt tack.
…ett innerligt tack.
…mitt (vårt) varma och innerliga tack.
…tackar jag (vi) varmt och innerligt.