Placering i kyrkan/kapellet

Inom Svenska kyrkan, liksom inom andra samfund, är det vanligt att familj och släkt sitter på en sida i kyrkan eller kapellet och vänner och bekanta på den motsatta sidan.

Vilken sida som är "anhörigsidan" varierar mellan olika kyrkor och kapell. På de flesta håll i Sverige är den högra sidan sett bakifrån "anhörigsidan", men säkrats är att kontrollera med vaktmästare eller begravningsbyrå.  

Läs mer här om bakgrunden till att anhöriga och vänner sitter på olika sidor i kyrkan eller kapellet!