Klädsel vid begravning

Även om klädetiketten inte betyder lika mycket idag som för ett halvt sekel sedan är det självklart att vi klär oss lite finare i vissa sammanhang. Begravningen är ett sådant tillfälle när det kan kännas bra att anstränga sig lite kring klädvalet. Reglerna för formell begravningsklädsel beskrivs nedan, men som anordnare av begravningen har man naturligtvis möjligheter att påverka klädvalet med hänsyn till den dödes önskemål eller sina egna.

Informera om önskemål på klädsel

Om man har önskemål om gästernas klädsel, eller helt enkelt vill tala om att man inte ställer några krav på formell klädsel, kan det vara bra att meddela detta i dödsannonsen.

Om man inte har några krav på sorgkläder skriver man ”Valfri klädsel” i annonsen. Vill man att gästerna ska klä sig enhetligt, men inte i sorgkläder, kan man skriva ”Ljus klädsel”. Mer specifika önskemål kan till exempel vara: ”Bär gärna något rött".

Mannens klädsel

Korrekt klädsel för män vid begravning är svart kostym, svarta skor och strumpor, vit skjorta och vit alternativt svart slips. Som ytterplagg bärs svart rock, svarta handskar och vit halsduk.

När det gäller färgen på slipsen är regeln att de närmaste bär vit slips och övriga svart slips.

Gränsen mellan vilka som är närmast och vilka som är övriga kan vara svår att dra och får allt som oftast avgöras från fall till fall. Som närmast sörjande räknas i vart fall make, föräldrar och far- och morföräldrar, barn och barnbarn samt syskon och syskonbarn till den avlidne. Även makar till de närmaste räknas till de närmastes krets liksom ibland även andra släktingar beroende på deras relation till den avlidne.

Man kan också tillhöra de närmaste utan att vara varken släkt, gift eller ingift, exempelvis sambo, särbo, partner, bonuspappa, bonusbarn, plastfarfar och liknande. Även för dessa kan det kännas rätt att markera sin närhet genom att bära vit slips.

Kvinnans klädsel

Korrekt klädsel för kvinnor kan vara svart klänning eller dräkt, svarta strumpor, svart hatt eventuellt med sorgflor, svart sjal, svart kappa med vit halsduk eller scarf. Idag förekommer också svart kjol eller svarta byxor med svart eller vit blus. Har man inte möjlighet att klä sig svart så är alternativet grått, mörkblått eller andra mörka/diskreta färger.

Barnens kläder

Barn kan ha sina finkläder på sig oavsett färg.

Sorgband

Sorgband som förr bars av de närmaste används idag mycket sparsamt. I förekommande fall bärs det på vänster rockslag eller på motsvarande plats på kavaj eller kappa. Vanligare är däremot ett bredare sorgband i sportsammanhang då någon i laget har avlidit. Vid match eller tävling bär laget då sorgbandet på vänster arm.