Kistor och urnor

Att välja kista är inte bara en fråga om tycke och smak. För många handlar det om att försöka tillgodose den avlidnas önskemål eller livsstil. Ibland kan valet ske med omtanke om främst den döda men också om efterlevande. Tradition kan vara ytterligare ett skäl, liksom kvalité eller kanske bara funktionalitet.

Vi hjälper dig gärna om du har egna idéer och önskemål om färg, storlek, utsmyckning, inredning och liknande. Leveranstiden kan i sådana fall bli något längre.

Av erfarenhet vet vi att det är angeläget att inte hasta igenom valet utan hellre ta god tid på sig. Du får gärna ta med dig det material du får av oss hem för ytterligare eftertanke eller be att vi sänder dig materialet innan du besöker oss. Du kan också se Fonus aktuella kistmodeller och priser på Fonus Begravningsplanerare.

Klädsel i kistan

Svepning innebär att den avlidna läggs i kistan, görs i ordning och bäddas ner i de kläder (svep­ning) och på det sätt anhöriga har be­stämt. Det kan vara nattkläder eller gångklä­der, egna klä­der, nyinköpta kläder eller den svepning som begravningbyrån tillhandahåller.

Minnessaker i kistan

Många vill lägga en minnessak med den avlidna i kistan, ett fotografi, ett brev, ett smycke eller klädesplagg eller något annat personligt som den döda uppskattade under livet. Det möter inget hinder att lägga med något i kistan förutsatt att det inte handlar om giftiga eller explosiva ämnen eller annat som kan skada vid kremation eller som är miljöfarligt vid en jordbegravning.

När det gäller smycken kan ett alternativ vara att inte låta smycket följa med vid kremeringen utan i stället lägga med det direkt i urnan. På så sätt förstörs inte smycket vid kremeringen.