Ett personligt avsked vid kistan

Visning

När den avlidna kommit i ordning i sin kista kan begravningsbyrån ordna så de anhöriga får ta ett personligt avsked. Vanligtvis sker det i ett särskilt visningsrum invid bårhuset eller kyrkan/kapellet.

Att ta farväl av den avlidna när han eller hon lagts till ro i sin kista är ett värdefullt led i bearbetningen av sorgen. Har man inte haft möjlighet att se den avlidna direkt efter dödsfallet är ett personligt avsked än viktigare.

Visningen skänker också en värdefull trygghet inför den kommande begravningsceremonin och gravsättningen. Är det rätt kista? Är det rätt person i kistan? Har den avlidna bäddats ner och har den klädsel som man bestämt? På begravningsdagen är man sedan bättre förberedd eftersom man redan sett kistan och vet hur den avlidna har tagits om hand.

Vid det personliga avskedet finns alltid möjlighet att lägga med något till den avlidna i kistan. Det kan vara en blomma, en vigselring, ett brev med en hälsning, en teckning från barnen, ett fotografi eller något annat.

Det är också möjligt att ta med kameran och ta ett fotografi av den avlidna som sedan kan visas den som önskat men inte kunnat vara med vid det personliga avskedet.

I samband med det personliga avskedet är det också möjligt att förrätta en så kallad utfärdsbön enligt exempelvis Svenska kyrkans handbok.

Det personliga avskedet bör ske så snart som möjligt efter dödsfallet. Det har att göra med att en avliden förändras något med tiden.

När barnen är med

Om barn ska se den avlidna är det särskilt viktigt med förberedelserna. Barn bör i lugn och ro få veta vad som väntar; att kistan är öppen, att den avlidna ser ut att ha det bra, hur bädden och klädseln ser ut och så vidare. Ofta kan det vara en fördel om den vuxne först har haft möjlighet att ta farväl utan att barnet är med. Då är det lättare att vara både sörjande och ett stöd till barnet när man sedan går in tillsammans.

Om man tvekar

Ibland kan man som efterlevande känna osäkerhet inför att se den avlidna i kistan. Man kan vara rädd för att den avlidna inte ser ut som i livet och att det sista minnet ska bli negativt.

Vanligtvis brukar man inte avråda någon från visning, även om den avlidna av olika skäl har förändrats mycket. Det är i så fall bättre med en beskrivning av vad som väntar och att ta beslut därefter. Erfarenheten visar också att verkligheten alltid är bättre än fantasin och att de allra flesta som tvekar känner tillfredsställelse efteråt om de ändå beslutat sig för att ta ett personligt avsked.

Vid stor osäkerhet i frågan kan det vara klokt att rådgöra med begravningsbyrån eller officianten. Det förekommer också att begravningsbyrån får i uppgift att i stället för visning ta ett fotografi på den avlidna i kistan. Ett personligt avsked kan ske även med stängd kista eller där den avlidna helt eller delvis är dold på grund av till exempel skador.  

När någon dör är det angeläget att de närmaste får en möjlighet att själva förvissa sig om dödsfallet. Att besöka den avlidna direkt efter dödsfallet till exempel på sjukhuset, på vårdhemmet eller i bostaden är därför viktigt för de flesta. Att med egna sinnen förnimma döden är ofta det bästa sättet att förstå att någon är död.

Att besöka den döda direkt efter dödsfallet ska däremot inte förväxlas med ett personligt avsked och att se den avlidna i sin kista. Det förra handlar om att förvissa sig om och förstå att dödsfallet verkligen har skett.