Dödsannons

Om dödsannonser

Dödsannonsen är ett av flera sätt att informera om dödsfallet och om den kommande begravningen. Som närmast anhörig tar man i regel personlig kontakt med släktingar och vänner så snart man kan efter dödsfallet, till exempel via telefon eller mejl.

Syftet med dödsannonsen blir därför dels att nå dem man inte har så nära kontakt med, dels att informera om detaljer kring begravning och minnesstund. Att informationen finns i dödsannonsen är förstås ingen garanti för att den blir läst, så tänk på att även information om begravningen kan behöva spridas genom personliga kontakter.

Dödsannonsen sätts oftast in i den dagstidning där den avlidna bodde och hade sina vänner. Många gånger vill man kanske också sätta in dödsannonsen i en tidning på annan ort, exempelvis födelseorten eller den ort där den avlidna bott länge under sitt liv.

Att utforma en dödsannons

Man har stor frihet att utforma en dödsannons efter eget tycke. Ansvarig utgivare för respektive tidning har dock det slutgiltiga godkännandet för annonsens textinnehåll och utformning. 

På Fonus byråer erbjuder vi en mängd exempel på dödsannonser som kan användas som förebild, helt eller delvis. Annonsexemplen kan också fungera som inspirationskälla för díg som vill göra en egen annonslayout. Du kan också titta på andras dödsannonser i Fonus Minnesalbum på den här webbplatsen.

Innehållet i annonsen

Annonsen bör innehålla uppgifter som gör att läsaren kan känna igen den som är död. Förutom personuppgifter om den avlidne är det därför bra att ange den närmaste efterlevandekretsen samt födelse- och bostadsort. Ett fotografi på den avlidna förekommer inte så ofta, men visar tydligt vem som är död.

Det är vanligt, men inte nödvändigt, att man inleder annonsen med en text som anger relationen mellan den avlidne och de som annonserar; "Vår älskade", "Min käre" och liknande. Även personliga formuleringar kan användas, exempelvis ”Vår älskade faster Maria är död”.

Tid och plats för begravningsceremonin är en viktig upplysning och anmälan till minnesstund är en god service till begravningsgästerna som får tillfälle att meddela önskemål om kost, förhöra sig om färdväg och så vidare. Det blir allt vanligare att, förutom telefonnummer, även ange mailadress dit anmälan ska sändas. Anmälningarna tas oftast emot av begravningsbyrån, men vill en anhörig göra detta går det naturligtvis också bra.

Många vill också uttrycka sin sorg med hjälp av en vers. Det kan vara psalmer eller egna eller andras dikter. Kom ihåg att alltid ange källa eller upphovsman!

Symboler och verser innebär att annonsen blir mer personlig och kanske även knyter an till den dödes intresse eller livsåskådning.

I dödsannonsen är det också bra att ange om den döde uttryckt en önskan om att en gåva till ett speciellt ändamål är lika välkommen som blommor.

Du kan söka efter en symbol som passar din situation här:

Färgsymboler
Svartvita symboler

Här hittar du ett urval verser, strofer och citat! Av upphovsrättsliga skäl kan vi inte visa alla här men när du besöker oss får du möjlighet att se fler.

För dig som vill utforma dödsannonsen själv finns ett verktyg för detta i Begravningsplaneraren.

Begravning i enskildhet

Att begravas i enskildhet eller i kretsen av de närmaste innebär att begravningsceremonin sker med endast de närmast anhöriga närvarande. Om man önskar ha begravningen så brukar man ange detta i dödsannonsen. Eftersom detta innebär att övriga vänner och bekanta inte välkomnas till begravningen kan det vara bra att tänka efter en extra gång innan man bestämmer sig. Även om det var den avlidnas önskan, kan den ha varit ett uttryck för anspråkslöshet snarare än en vilja att hindra någon från att ta ett sista farväl.

Uttrycket Begravning i stillhet används ibland som en synonym till Begravning i enskildhet eller Begravning i kretsen av de närmaste. De senare uttrycken är att föredra eftersom Begravning i stillhet är ett gammalt uttryck som användes när "ogärningsmän och själv­spillingar" begravdes i tysthet utanför kyrkogårdsmuren. Ordet stillhet stod alltså för anonymitet.

Historik

Kungörelser i tidningarna om att ett dödsfall ägt rum förekom redan i början av 1800-talet. Regelrätta annonser ser vi i svenska tidningar från mitten av 1800-talet. Annonserna var då enkla, oftast skrevs budskapet i en enda mening. Släktskap, titel, namn, hur dödsfallet skett (avled stilla), ort, dag och klockslag för dödsfallet. Den avlidnes ålder angavs i år, månader och dagar och därefter räknades de sörjande upp. Längst ner i annonsen kunde det stå S.B.Ö.S, Sorgens beklagande ökar sorgen eller S.B.U, Sorgens beklagande undanbedes.

Korset var länge den enda symbolen i dödsannonserna och de första korsen dyker upp kring sekelskiftet 1800/1900-talet. I mitten av 1900-talet innehöll 95 procent av dödsannonserna i Dagens Nyheter kors. Korset som ursprungligen var en kristen symbol kom nu att betyda död och begravning för många.

Kring sekelskiftet 1800/1900-talet började man också se uppgifter om tid och plats för begravningen vilket gjorde att annonseringen fungerade som en inbjudan till begravningsceremonin.

Jämsides med korset kunde man endast se Davidsstjärnan. Först år 1977, på nyårsafton, dök den första blomman upp i en dödsannons i Dagens Nyheter. Det var författaren Bengt Nerman som i en dikt någon vecka tidigare påverkat tidningen att ändra sina regler. Numera förekommer tusentals symboler, fotografier och andra illustrationer i landets alla tidningar.