Checklista inför besöket på begravningsbyrån

Det är viktigt att förstå att du och din familj inte står helt ensamma i stunden efter det att någon nära avlidit. Det första samtalet med en begravningsbyrå brukar räta ut många frågetecken om vad som händer fram till begravningen. Planeringen inför en minnesvärd begravning börjar ofta så snart du haft möjlighet att träffa övriga i familjen. Om du dagen eller dagarna efter dödsfallet bokar tid med den begravningsbyrå du väljer, kommer du att få hjälp med alla praktiska frågor som uppstår. När du ska träffa byrån är det klokt att avsätta minst två timmar för en genomgång. Här följer en lista på vad som kan vara bra att ha tänkt igenom inför mötet med begravningsbyrån:

Val av begravningsbyrå
Storlek? Rikstäckande? Hembesök? Beställning via internet tillsammans med anhöriga på annan ort? Kvalitetscertifierad? Juridisk kompetens?

Dokumenterade önskemål
Om den döda fyllt i Vita Arkivet kan du se vilka önskemål han/hon har runt begravningen? Muntligt uttalade önskemål?

De efterlevande
Vilka är de efterlevande? Begravning i enskildhet? Barn och ungdomar? Tidigare äktenskap eller relationer? Konflikt mellan anhöriga?

Personligt avsked
Tid för att se den avlidna i ordning i kistan? Fotografera? Barn bland de anhöriga? Följa med i procession till kapellet?

Val av kista och urna
Typ av kista? Storlek? Färg? Material? Bädd, inredning, eget täcke, kudde, lakan? Typ av urna? 

Klädsel i kistan
Kristen, muslimsk eller annan svepdräkt? Egna kläder, nattkläder, gångkläder, högtidskläder? Frisyr och smink? Delta i svepningsarbetet?
Lägga med något i kistan (till exempel teckning, fotografi, smycken eller annat föremål)?

Dödsannons/tillkännagivande
Tidningar och orter? Internet? Symbol och vers? Sorgbrev och sorgkort? Nekrolog eller minnesnotis? Vilka anhöriga ska anges i tillkännagivandet?

Minnesgåvor
Önskemål från den döda? Intressen/livsgärning? Bidrag till välgörande ändamål?

Tid och plats för begravningen
Kyrka, kapell, krematoriekapell, församlingslokal, utomhus? Vid graven? Veckodag och tid (morgon, lunchtid, eftermiddag)?

Val av ceremoni
Svenska kyrkans ordning? Annat trossamfund? Borgerlig begravning?

Jord- eller kremationsbegravning
Den dödas önskemål? Anhörigas önskemål? Befintliga gravar? Släkttradition?

Präst/officiant
Församlingens präst? Präst från annat samfund? Borgerlig officiant?

Klädsel på begravningen
Mörk klädsel, formell klädsel, valfri klädsel, barnens klädsel? Meddelas i annons?

Avstämning före begravningen
Förberedelser ceremonidagen? Placeringen i kyrkan? Gå in före eller efter gästerna? Barn? Värd?

Blommor och utsmyckning
Blomsterdekoration på kistan? Annan kistdekoration? Bårtäcke? Katafalktäcke? Utsmyckning i kyrkan? Kransar/buketter? Handbuketter? Öppen kista. Förbereda gästerna.

Sång och musik
Psalmer (i samråd med präst/officiant)? Solist eller kör? Flöjt eller annat instrument? Inspelad musik?

Tryckta program
Punkter i programmet? Psalmer? Symboler? Bilder? Medverkande? Antal program?

Fanor och fanbärare
Organisation? Placering? Instruktion?

Tal på begravningen
Tänkbara talare (anmälan)? När/var?

Fotografering
Stillbildsfotograf, video, film? När fotografera/filma?

Val av kyrkogård
Hemförsamling? Uppväxtförsamling? Födelseförsamling? Släktens församling?

Val av gravplats
Jordgrav? Gravkammare? Urngrav? Urnkammare eller kolumbarium? Befintlig familjegrav (gravbrev)? Strö askan över naturmark eller vatten? Minneslund eller annan skötselfri grav? Gravskötsel?

Gravsättning vid jordbegravning
Avsked vid graven eller i kyrkan? Bära ut blommor till graven?

Gravsättning efter kremering
Tidpunkt? Transport av urnan? Vem sänker urnan? Ceremoni (tal, sång, diktläsning)? Utsmyckning? Präst/officiant?

Bärare/bärarlag
Vem bär vid bisättning/transport till kyrka/kapell? Bärarlag vid jordbegravning? Sänkning av kistan? Bärarnas klädsel/armbindel/blomma i kavajslag?

Gravsten
Material, form, storlek? Plats för flera namn? Text (födelseort, levnadsbeskrivning)?Symbol? Kompletterande text? Gravmarkör?

Minnesstund
Inbjudan i förväg? Lämplig lokal/plats? Program? Värdskap? Gästbok? Meny? Dukning och arrangemang? Barnbord? Placering och servering? Tal, sång, musik? Sånghäfte? Minnesbord?

Minnesalbum
Innehåll? Antal och till vilka? Beskrivning av begravningsakten, namn på officiant, organist, övriga medverkande? Blom- och gåvoförteckning?

Tackkort och tackannons
Tackbrev eller kort? Personligt tack? Text/bild, utformning? När och till vilka?

Bouppteckning
Tidpunkt och plats? Vilka ska kallas? Arvskifte och dödsboförvaltning? Dödsboanmälan istället för bouppteckning?

Ekonomi
Vem betalar? Försäkring? Ekonomiskt bistånd från kommunen?