Hur ser olika trossamfund och kulturer på död och begravning?

I dag finns ett stort antal olika religioner och samfund representerade i det svenska samhället. Utöver att vara ett trossamfund är Svenska kyrkan också huvudman för begravningsverksamheten. Det innebär att den svarar för att alla, oavsett trosuppfattning får sina rättigheter tillgodosedda. Rättigheterna finansieras genom den obligatoriska begravningsavgiften och bevakas av begravningsombud utsedda av länsstyrelsen. 

Medlemmar i Svenska kyrkan betalar utöver begravningsavgiften en kyrkoavgift som är avsedd att finansiera den kyrkliga verksamheten. 

I skriften Respekt och hänsyn kan du läsa kortfattade presentationer av religioner och traditioner samt fakta om lagstiftning och ansvar vid dödstillfället.

Beställ Respekt och hänsyn I Fonus e-butik eller köp den på närmaste Fonuskontor. Pris 50 kronor plus frakt. Senaste revisionen är gjord år 2015.