Vem får ordna begravningen?

Vem som helst av de efterlevande kan ordna någons begravning; en nära anhörig, en släkting, en god vän, en sambo, en särbo, en granne, en kurator med flera.

Vägledningen finns i Begravningslagen som inte begränsar kretsen av efterlevande som kan ordna någons begravning. I lagtexten föreskrivs däremot att kommunen ska ordna begravningen om ingen annan gör det.

Läs mer under Ordna begravning