Sambos rättigheter vid begravning?

Begreppet sambo regleras i sambolagen: ”Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.”

Läs vidare under "Ordna begravning"