Kan man hindra en närstående att få reda på ens död och begravning?

Fråga:
När min granne dog visade det sig att hon skrivit ner sina önskemål om begravningen. Hon tar bestämt avstånd från sin dotter, hennes enda närstående, och vill inte att dottern ens ska få reda på att hon är död eller var och när hon ska begravas. Hon har inte haft kontakt med sin dotter på över 40 år och har aldrig velat veta av henne. Jag vill nu att ni tar hand om begravningen i enlighet med min grannes yttersta vilja.

Svar:
En avlidens önskan eller vilja kan tillmötesgås endast om det är möjligt. Din grannes vilja är inte möjlig att tillmötesgå. Den som har hand om den dödes egendom ska genast informera alla dödsbodelägare om dödsfallet. Din grannes dotter är dödsbodelägare, kanske den enda dödsbodelägaren, och måste informeras. Att ordna begravningen är dessutom en av dödsboets angelägenheter.

Möjligen kan dottern tillmötesgå sin mors vilja att inte komma på begravningen men det är i så fall dotterns eget beslut.

Till saken hör att platsen för gravsättningen registreras hos Skatteverket (vår folkbokföringsmyndighet) och blir därmed offentlig handling. Den som är dödsbodelägare kallas dessutom till bouppteckningen vilket innebär att ett hemlighållande av ett dödsfall för dödsbodelägare inte är möjligt, i vart fall inte på sikt.

Begravningsbyrån kan kontakta dottern och framföra den dödas önskemål men dottern bestämmer.